Информация за услуга

 • Режим:
  • 1741 Вписване в Регистър на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги

   Вписване в Регистъра за предоставяне на социални услуги
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за социално подпомагане - чл. 18; чл. 18б; чл. 18в; чл. 18г; чл. 18д
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Дата на заличаване:
   • 02.03.2021 г.