Информация за услуга

 • Режим:
  • 1739 Издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътните линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна система

   Структурните подсистеми на железопътната система се пускат в експлоатация само след получаване на разрешение от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в качеството ? на Национален орган по безопасност в железопътния транспорт.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 115г, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1