Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1716 Издаване на дубликат на лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари

   При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз на Общността или на заверено копие на лиценза на Общността превозвачът подава заявление за издаване на дубликат.
 • На основание на:
  • Наредба №11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари - чл. 9, ал. 9
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1