Информация за услуга

 • Режим:
  • 1692 Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България

   Министърът на транспорта и съобщенията или оправомощени от него длъжностни лица издават лицензите за обществен превоз по Закона за автомобилните превози по предложение на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". За всяко моторно превозно средство, с което превозвачът извършва дейността, министърът на транспорта и съобщенията или оправомощени от него длъжностни лица издават съответно удостоверение за обществен превоз на моторно превозно средство.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за автомобилните превози - чл. 7
   • Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България - чл. 73
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1