Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1687 Кандидатстване за утвърждаване на доброволни и професионални приемни семейства и издаване на заповед

   Кандидатстване за утвърждаване на доброволни и професионални приемни семейства и издаване на заповед
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - чл. 8
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1