Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1656 Регистриране на трансплантационни процедури по присаждане на тъкан или клетки

   Регистриране на трансплантационни процедури по присаждане на тъкан или клетки
 • На основание на:
  • Наредба № 21 от 03.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията - чл. 11, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1