Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1610 Изготвяне на справка - ползване на данни от специализираните водностопански карти и регистри

   Директорът на басейнова дирекция изготвя специализираните водностопански карти и поддържа публични регистри. Същите съдържат водни тела, вида на водите - повърхностни или подземни, състояние на водите, местоположение, собственост и др. Картите и регистрите са публични.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 180
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 4