Информация за услуга

 • Режим:
  • 1584 Регистрация на физически лица за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии

   Регистрация на физически лица за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии
 • На основание на:
  • Закон за горите - чл. 235
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1