Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1567 Подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки

   Подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки
 • На основание на:
  • Наредба № 17 от 27.05.2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи в служебния регистър на ИАТ и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки - чл. 10; чл. 11; чл. 12
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1