Информация за услуга

 • Режим:
  • 1566 Издаване на разрешение за осъществяване на дейност като тъканна банка

   Издаване на разрешение за осъществяване на дейност като тъканна банка
 • На основание на:
  • Закон за лечебните заведения - чл. 51а, ал. 1
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1