Информация за услуга

 • Режим:
  • 1549 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на дейности за изпитване качествотото на медицинска радиологична апаратура

   Дейностите за изпитване на качеството на медицинска радиологична (диагностична и терапевтична) апаратура се извършват от юридически лица или еднолични търговци след издаване на удостоверение за регистрация. Удостоверението се вписва в публичен регистър
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за здравето - чл. 65а, ал. 5, т. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1