Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1545 Съгласуване на устройствени планове

   С цел спазване на установените, с нормативен акт, здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите министърът на здравеопазването съгласува устройствени планове.
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 35
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1