Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1537 Издаване на лични карти на български граждани

   Издаване на лични карти на български граждани
 • На основание на:
  • Закон за българските лични документи (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) - чл. 31
  • Правилника за издаване на българските лични документи - чл. 18
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1