Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1461 Вписване в специален регистър на колективни трудови договори на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (подават се в Дирекции " Испекция по труда")

   Вписване в специален регистър на колективни трудови договори на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (подават се в Дирекции " Испекция по труда")
 • На основание на:
  • Кодекс на труда - чл. 53, ал. 3; чл. 56, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1