Информация за услуга

 • Режим:
  • 1409 Издаване на сертификат за лекарствен продукт съгласно сертификационната схема на Световната здравна организаця

   Издаване на сертификат за лекарствен продукт съгласно сертификационната схема на Световната здравна организаця
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 17, ал. 5, т. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1