Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1406 Издаване на удостоверение за признаване на образователно-квалификационни степени на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища

   Издаваният документ удостоверява придобитата в чуждестранно висше училище образователно-квалификационна степен на висше образование, специалността съобразно българската образователна система и висшето училище, което заявителят е завършил в чужбина.
 • На основание на:
  • Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - чл. 7, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1