Информация за услуга

 • Режим:
  • 1383 Издаване на разрешително за водовземане от подземни води

   Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения или чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 52, ал. 1, т. 4; чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 4