Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1369 Издаване на удостоверения за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационните договори

   Издаване на удостоверения за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационните договори
 • На основание на:
  • Закон за държавната собственост - чл. 78, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1