Информация за услуга

 • Режим:
  • 1335 Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

   Издаване на удостоверение за регистрация, въз основа на което регистрираните лица могат да практикуват извънболнична първична или специализирана извънболнична помощ – по медицина или дентална медицина, както и хосписни медицински услуги.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лечебните заведения - чл. 39; чл. 40
   • Закон за здравето - чл. 131, ал. 1, т. 2
   • Закон за трансплантация на тъкани, органи и клетки - чл. 11, ал. 5, т. 5а
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1