Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1297 Първоначална проверка на средства за измерване

   За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания.
 • На основание на:
  • Закон за измерванията - чл. 38
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1