Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1287 Вписване на прехвърляне на права върху заявка/патент за изобретение

   Вписване на прехвърляне на права върху заявка/патент за изобретение
 • На основание на:
  • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1