Информация за услуга

 • Режим:
  • 1256 Издаване на разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник на йонизиращи лъчения

   Строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник на йонизиращи лъчения се извършва след получаване на разрешение от Агенцията за ядрено регулиране
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 4, т. 9
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1