Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1231 Провеждане на изпити и издаване на удостоверения за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари

   Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари притежава познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в
   транспортната практика, успешно e положил писмен изпит и
   има най-малко средно образование.
 • На основание на:
  • Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България - чл. 6, ал. 4
  • Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари - чл. 5, ал. 1; чл. 5, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1