Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1221 Обработка на документи от институциите за социално подпомагане в ЕС

   Обработка на документи от институциите за социално подпомагане в ЕС
 • На основание на:
  • Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за съгласуване на системите за социално осигуряване - чл. 67; чл. 68; чл. 69
  • Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност - чл. 58; чл. 59; чл. 60; чл. 61
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Дата на заличаване:
  • 10.08.2021 г.