Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1212 Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение

   Неосигурените майки студентки имат право на еднократна помощ за отглеждане на дете
 • На основание на:
  • Закон за семейни помощи за деца - чл. 8в
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1