Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1204 Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство

   Дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава, когато свидетелството е изгубено, откраднато, повредено или унищожено
 • На основание на:
  • Закона за движението по пътищата - чл. 160, ал. 1
  • Наредба  І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 16, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1