Информация за услуга

 • Режим:
  • 1198 Издаване на удостоверение за регистрация на контролна горска марка

   Издаване на удостоверение за регистрация на контролна горска марка
 • На основание на:
  • Закон за горите - чл. 210, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1