Информация за услуга

 • Режим:
  • 1187 Издаване на разрешение за паша

   Разрешителни за паша на домашни животни се издават ежегодно в съответствие с годишен План за пашата и ползването на сено. С плана се определят местата/площите, вида, броя на домашните животни, периода за паша, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за паша на домашни животни.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 3