Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1173 Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

   Многодетните майки имат право на еднократна помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт веднъж годишно
 • На основание на:
  • Закон за семейни помощи за деца - чл. 8г
  • Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца - чл. 34б
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1