Информация за услуга

 • Режим:
  • 1139 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти

   Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения във връзка с предвидените дейности за почистване на речното легло за поддържане на проводимостта му, или ползване с цел изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 4 и чл. 140, ал. 7; чл. 52, ал. 1, т. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 4