Информация за услуга

 • Режим:
  • 1138 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

   Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за:
   - проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, или за заустване на отпадъчни води;
   - експлоатация на съществуващи обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 3; чл. 52, ал. 1, т. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 4