Информация за услуга

  • Режим:
    • 1134 Издаване на лиценз за зоологически градини

      Лицензът удостоверява годността на зоологическата градина за опазване на диви животински видове извън естествената им среда чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия.
  • Лицензиране
    • Стопанска дейност:
      • Екология и подземни богатства
    • На основание на:
      • Закон за биологичното разнообразие - чл. 62, ал. 1
      • Директива 1999/22/ЕО на Съвета от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини - чл. 4
    • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
      • Не
    • Услугата се предоставя от централните администрации:
      Общо: 1