Информация за услуга

 • Режим:
  • 1134 Издаване на лиценз за зоологически градини

   Лицензът удостоверява годността на зоологическата градина за опазване на диви животински видове извън естествената им среда чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за биологичното разнообразие - чл. 62, ал. 1
   • Директива 1999/22/ЕО на Съвета от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини - чл. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1