Информация за услуга

 • Режим:
  • 1126 Подновяване на издадени лицензии за дейности с прекурсори

   Притежателят на лицензия за дейности с прекурсори трябва да подаде заявление за подновяването ? в Министерството на икономиката и индустрията три месеца преди изтичането на срока ?.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 18а, ал. 1
   • Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества - чл. 15, ал. 1; чл. 15, ал. 2; чл. 15, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1