Информация за услуга

 • Режим:
  • 1112 Регистриране на доставчици на репродуктивен материал

   Регистриране на доставчици на репродуктивен материал
 • На основание на:
  • Закон за горите - чл. 96, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1