Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1087 Проверка в регистъра на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" на донорите на яйцеклетки по отношение на броя предходни дарявания и резултатите от тях

   Проверка на вписаните в регистъра донори на яйцеклетки за броя на даряванията им и резултатите от тях.
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 130
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1