Информация за услуга

 • Режим:
  • 1079 Заличаване на регистрацията на Служба по трудова медицина

   Заличаване регистрацията на служба по трудова медицина при подадено заявление от лицата, създали служби по трудова медицина и/или прекратяване дейността на лицата, които са създали служба по трудова медицина.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за здравословни и безопасни условия на труд - чл. 25д, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1