Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1073 Издаване на временен документ за пътуване на граждани на държави-членки на Европейския съюз

   Издаване на временен документ за пътуване на граждани на държави-членки на Европейския съюз, със загубени или откраднати документи, когато държавата членка, чийто гражданин е лицето, няма представителство в държавата, в която то се намира
 • На основание на:
  • Закон за българските лични документи - чл. 39б
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1