Информация за услуга

 • Режим:
  • 1072 Регистриране на промишлен дизайн

   Промишлен дизайн се регистрира след формална експертиза и публикация. Право върху дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство, считано от датата на подаване на заявка за регистрация
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Интелектуална собственост
  • На основание на:
   • Закон за промишления дизайн - чл. 10
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1