Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1066 Извършване на контролните изпитвания на одобрените типове фискални устройства и на единични бройки фискални устройства

   Услугата се предоставя при възникнали съмнения за несъответствие на фискални устройства с изискванията.
 • На основание на:
  • Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) - чл. 59, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1