Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1065 Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол

   Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната
 • На основание на:
  • Закон за измерванията - чл. 10а, ал. 2, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1