Информация за услуга

 • Режим:
  • 1013 Издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

   Разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава на лицата отговарящи на изискванията за практикуване на дейността.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение - чл. 26
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1