Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1000 Издаване на заповед за настаняване на деца в семейство на роднини или близки

   Настаняването на деца в семейство на роднини и близки се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето издава заповед за временно настаняване по административен ред.
 • На основание на:
  • Закон за закрила на детето - чл. 26, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1