Информация за услуга

 • Услуга:
  • 720 Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти

   Издаване на становища по инвестиционни намерения, които са свързани с водовземане и/или ползване на воден обект, с които се кандидатства за финансиране чрез държавен бюджет, или общински бюджети, или различни европейски фондове и програми.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 1; чл. 155, ал. 2; чл. 198
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 4