Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 720 Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти

   Издаване на становища по инвестиционни намерения, които са свързани с водовземане и/или ползване на воден обект, с които се кандидатства за финансиране чрез държавен бюджет, или общински бюджети, или различни европейски фондове и програми.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 1; чл. 155, ал. 2; чл. 198
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Планове"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане