Държавна комисия

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

 • Председател
  Николай Дамянов Данчев
  • Осъществява контрол върху продажбата на лекарствени продукти с утвърдена цена, пределна цена и регистрирана цена.
   Акт: Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
  • Oсъществява контрол върху продажбата на лекарствени продукти с утвърдена цена, пределна цена и регистрирана цена.
   Акт: Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на здравеопазването

Членове

 • Александра Савова
 • Боряна Зидарова
 • Димитрина Апостолова
 • Маноела Манова
 • Мария Василева
 • Силвия Терезова