Директор

Областна дирекция "Земеделие" - Бургас

  • Директор
    Лидия Станкова
    • функциите са описани в Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
      Акт: Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"

Степен на разпоредител с бюджет
    • 2 към Министерство на земеделието, храните и горите