Председател

Комисия за защита от дискриминация

 • Председател
  Ана Владимирова Джумалиева
  Електронна поща: kzd@kzd.bg
  • представлява Комисията, организира и ръководи дейността й
   Акт: Закон за защита срещу дискриминацията

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1