Конкурси за област София (столица)

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" / Отдел "Оперативна дейност при аварийни ситуации"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.08.2018 г. 17:30
Звено: Звено за вътрешен одит
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.08.2018 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Направление "Общинска администрация" / Дирекция "Административно обслужване" / Отдел "Контактен център на Столична община"
Административна структура: Общинска администрация - Столична община, София (столица)
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.08.2018 г. 18:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - София / Дирекция "Бюро по труда" - София - Сердика
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.08.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция Инспектиране
Административна структура: Национален инспекторат по образованието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.08.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция Инспектиране
Административна структура: Национален инспекторат по образованието
Брой свободни места: 6
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.08.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово управление" / Отдел "Бюджет"
Административна структура: Министерство на земеделието, храните и горите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.08.2018 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Обща администрация" / Отдел "Финансово-счетоводни дейности"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.08.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" / Отдел "Отпускане на пенсии по договори"
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.08.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Информационни и комуникационни технологии" / Отдел "Оперативна поддръжка информационни технологии"
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.08.2018 г. 17:00
Общо: 44