Конкурси за област София (столица)

Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Национална полиция"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2018 г. 16:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Стратегическо развитие и програми" / Отдел "Координация на политики в съдебната система"
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 12:30
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 16:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 16:00
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 16:00
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 16:00
Звено: Обща администрация / "Административно и информационно обслужване" / Отдел "Канцелария" / Сектор "Документален"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - София / Отдел "Информационни системи"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 17:00
Общо: 62