Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе / Отдел "Финансово-стопански дейности, персонал и правно обслужване"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.02.2018 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество" / Отдел "Международно сътрудничество"
Административна структура: Министерство на младежта и спорта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2018 г.
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Национална полиция"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2018 г. 16:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2018 г. 17:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Бургас
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Пазарджик
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Счетоводство" / Отдел "Финансово - счетоводни дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Пловдив, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура" / Отдел "Строителство и благоустройство"
Административна структура: Общинска администрация - Пловдив, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Стратегическо развитие и програми" / Отдел "Координация на политики в съдебната система"
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 12:30
Общо: 112