Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.09.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Здравно-техническа експертиза"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.09.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Велико Търново"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Север
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Защита на потребителите при продажби от разстояние"
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г.
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на пазара" / Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе / област Русе
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г.
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на пазара" / Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив / област Пловдив
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки" / Отдел "Управление на собствеността и материално техническо осигуряване"
Административна структура: Държавна агенция за бежанците
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Медицински дейности"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Демографска и социална статистика" / Отдел "Статистика на здравеопазването и правосъдието"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2017 г. 16:30
Общо: 145