Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Лабораторни изследвания"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Плевен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.10.2018 г. 16:00
Звено: Обща администрация / Дирекция „Правна дейност и обжалване” / Отдел „Правно-нормативна дейност”
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.10.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция Летателни стандарти
Административна структура: Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.10.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Сливен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.10.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки“ / Отдел „Финансово-счетоводен“ / Сектор „Счетоводство”
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.10.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Разрешителни режими" / Отдел "Разрешителни за търговия с парникови газове и регистър за търговия с емисии"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.10.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Разрешителни режими" / Отдел "Разрешителни за търговия с парникови газове и регистър за търговия с емисии"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.10.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Разрешителни режими" / Отдел "Разрешителни за търговия с парникови газове и регистър за търговия с емисии"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.10.2018 г. 17:30
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.10.2018 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Административна структура: Областна администрация - Софийска област
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Трудово
Краен срок за подаване на документи: 18.10.2018 г. 17:00
Общо: 145