Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол на околната среда" / Направление "Опазване на водите"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2017 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол на околната среда" / Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2017 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол на околната среда" / Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физически фактори"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2017 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Хасково / Отдел "Пенсии" - Хасково
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2017 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Варна / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Варна / Сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Варна
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2017 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Митническо разузнаване и разследване" / Отдел "Координация и мобилни митнически групи" / Сектор "Митнически мобилни групи"
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 4
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Информационни процеси и сигурност на информацията"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2017 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Смолян / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Смолян / Сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Смолян
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и правни дейности"
Административна структура: Държавна комисия по хазарта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2017 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване" / Отдел "Информационно осигуряване"
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2017 г. 17:30
Общо: 184