Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Отдел "Местни данъци и такси"
Административна структура: Общинска администрация - Елин Пелин, София
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.04.2018 г. 16:00
Звено: главен експерт "БАИС,ОМП и ТТО (служител по сигурност на информация)"
Административна структура: Общинска администрация - Априлци, Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.04.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Отбранителна аквизиция" / Отдел "Придобиване на системи за командване и управление"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.04.2018 г. 12:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"
Административна структура: Държавна агенция за закрила на детето
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.04.2018 г. 12:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Отбранителна аквизиция" / Отдел "Придобиване на въоръжение и техника"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.04.2018 г. 12:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Варна / Отдел "Пенсии" - Варна / Сектор "Отпускане на пенсии" - Варна
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 3
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.04.2018 г. 16:30
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Враца / Отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.04.2018 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Враца / Отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.04.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Селскостопански пазарни механизми" / Отдел "Училищни схеми"
Административна структура: Държавен фонд "Земеделие"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.04.2018 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Враца / Отдел "Договаряне, информационно обслужване и контрол на изпълнителите на медицинска и дентална помощ и аптеки" в РЗОК град Враца / Сектор "Контрол на болнична помощ и аптеки" в РЗОК град Враца
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.04.2018 г. 17:00
Общо: 108