Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба по земеделие - Невестино
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.01.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Защита на потребителите при продажби от разстояние"
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2017 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Защита на потребителите при продажби от разстояние"
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2017 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Защита на потребителите при продажби от разстояние"
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2017 г.
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на пазара" / Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив / област Пловдив
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2017 г.
Звено: Друго(администрация) / Дирекция "Миграция"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2017 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Велико Търново / Отдел "Пенсии" - Велико Търново / Сектор "Отпускане на пенсии" - Велико Търново
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2017 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Пловдив / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Пловдив / Сектор "Краткосрочни плащания - втори" - Пловдив
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2017 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция Правно осигуряване на одитната дейност
Административна структура: Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2017 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - София град
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2017 г. 17:00
Общо: 120