Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Икономическа политика и бюджет" / Отдел "Разходване на средства и контрол"
Административна структура: Общинска администрация - Ловеч, Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.03.2019 г. 16:30
Звено: Дирекция "Култура, спорт, туризъм"
Административна структура: Общинска администрация - Разград, Разград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.03.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществени поръчки"
Административна структура: Общинска администрация - Пловдив, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.03.2019 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна служба "Изпълнение на наказанията" - Велико Търново
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.03.2019 г. 16:30
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Силистра
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.03.2019 г. 17:00
Звено: Отдел "Вътрешен одит"
Административна структура: Общинска администрация - Враца, Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.03.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив / Дирекция "Бюро по труда" - Карлово / Отдел "Активна политика на пазара на труда"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.03.2019 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Европейска интеграция и управление на проекти"
Административна структура: Общинска администрация - Чепеларе, Смолян
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.03.2019 г. 17:30
Звено: Друго(администрация) / Академията на МВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.03.2019 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.03.2019 г. 17:00
Общо: 171