Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване"
Административна структура: Общинска администрация - Искър, Плевен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.06.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Медицински дейности"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Хасково
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.06.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Медицински дейности"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Хасково
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.06.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Териториалноустройствена защита и мониторинг"
Административна структура: Национален институт за недвижимо културно наследство
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2019 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Икономическа и финансова политика" / Отдел "Национални стратегии и програми за развитие"
Административна структура: Министерство на финансите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2019 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Хасково / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Хасково / Сектор "Краткосрочни плащания" - Хасково
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2019 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Враца / Отдел "Здравеопазване на животните" - Враца
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2019 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Враца / Отдел "Здравеопазване на животните" - Враца
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление София" / Отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2019 г. 17:00
Звено: Инспекторат
Административна структура: Министерство на труда и социалната политика
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2019 г. 17:00
Общо: 140