Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Дирекция "Вътрешен одит"
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.07.2017 г. 12:30
Звено: Дирекция "Вътрешен одит"
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.07.2017 г. 12:30
Звено: Дирекция "Вътрешен одит"
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.07.2017 г. 12:30
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Национална полиция"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.07.2017 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Търговище / Отдел "Пенсии" - Търговище / Сектор "Отпускане на пенсии" - Търговище
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.07.2017 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Местно развитие и политики" / Отдел "Териториално селищно устройство,строителство,общинска собственост и стопански дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Раковски, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.07.2017 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - София / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - София / Сектор "Краткосрочни плащания" - София-област
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.07.2017 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инвестиционна политика, екология, програми и проекти" / Отдел "Инфраструктура"
Административна структура: Общинска администрация - Аксаково, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.07.2017 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Хасково / Отдел "Пенсии" - Хасково / Сектор "Изплащане на пенсии" - Хасково
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.07.2017 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-стопански дейности"
Административна структура: Регионална дирекция по горите - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.07.2017 г. 17:00
Общо: 118