Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Средец, Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.04.2017 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Административна структура: Областна администрация - Силистра
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.04.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Вълчедръм
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Монтана
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.04.2017 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Берковица
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.04.2017 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Перник
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.04.2017 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Направление "Законност, координация и контрол"
Административна структура: Общинска администрация - Столична община, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.04.2017 г. 18:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура и околна среда" / Отдел "Инфраструктура и околна среда"
Административна структура: Общинска администрация - Добрич, Добрич
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.04.2017 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Бизнес статистика" / Отдел "Годишна бизнес статистика"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.04.2017 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Бизнес статистика" / Отдел "Бизнес регистри"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.04.2017 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Бизнес статистика" / Отдел "Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.04.2017 г. 16:30
Общо: 117