Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Административна структура: Областна администрация - Софийска област
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.01.2020 г. 17:00
Звено: Секретар на община
Административна структура: Общинска администрация - Димово, Видин
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.01.2020 г. 17:00
Звено: Главен архитект
Административна структура: Общинска администрация - Видин, Видин
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.01.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел Местни данъци и такси
Административна структура: Общинска администрация - Видин, Видин
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.01.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Архив" / Отдел "Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива" / Сектор "Комплектуване и съхранение на архива"
Административна структура: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.01.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Специализирано производство, анализ и превенция" / отдел "Специализирано производство"
Административна структура: Комисия за защита от дискриминация
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.01.2020 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Специализирано производство, анализ и превенция" / отдел "Специализирано производство"
Административна структура: Комисия за защита от дискриминация
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.01.2020 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Специализирано производство, анализ и превенция" / отдел "Специализирано производство"
Административна структура: Комисия за защита от дискриминация
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.01.2020 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
Административна структура: Агенция по вписванията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.01.2020 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
Административна структура: Агенция по вписванията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.01.2020 г. 17:30
Общо: 38