Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Обща администрация / Отдел "Обществени поръчки"
Административна структура: Общинска администрация - Нови пазар, Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспектиране на труда" / Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Плевен
Административна структура: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях"
Административна структура: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"
Административна структура: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мрежова и информационна сигурност" / Отдел "Мрежова информационна сигурност"
Административна структура: Държавна агенция "Електронно управление"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мрежова и информационна сигурност" / Отдел "Мрежова информационна сигурност"
Административна структура: Държавна агенция "Електронно управление"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда " / Отдел "Инвентаризации на емисии"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда " / Отдел "Мониторинг на биологичното разнообразие, горките екосистеми и почвите."
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда " / Отдел "Мониторинг на биологичното разнообразие, горките екосистеми и почвите."
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" / Отдел "Регионална лаборатория Враца"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:30
Общо: 112