Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Регионална служба "Военна полиция" - Варна
Административна структура: Служба "Военна полиция"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2019 г. 12:00
Звено: Регионална служба "Военна полиция" - Пловдив
Административна структура: Служба "Военна полиция"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2019 г. 12:00
Звено: Обща администрация / Отдел "Правно-нормативно обслужване и ЧР"
Административна структура: Районна администрация - Панчарево, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2019 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Международни финансови институции" / Отдел "Европейски финансови институции"
Административна структура: Министерство на финансите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2019 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване" / Отдел "Управление на човешките ресурси"
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - София" / Сектор "Икономическа и бизнес статистика"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Югозапад
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - София" / Сектор "Социални статистики"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Югозапад
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Софийска област"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Югозапад
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2019 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - София (столица) / Дирекция "Обща администрация" - София-град - София (столица) / Отдел "Финансово-стопанска дейност" - София-град / Сектор "Счетоводство на административната издръжка и стопанска дейност" - София-град
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2019 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Пазарджик / Отдел "Пенсии" - Пазарджик
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2019 г. 16:30
Общо: 150