Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Обща администрация / Отдел "Управление на човешките ресурси и деловодство"
Административна структура: Общинска администрация - Перник, Перник
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.08.2020 г.
Звено: Обща администрация / Отдел "Обществени поръчки"
Административна структура: Общинска администрация - Перник, Перник
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.08.2020 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание" / Отдел "Социални дейности"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.08.2020 г. 12:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Обща администрация" / Отдел "Правни дейности"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.08.2020 г. 12:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция Техническа инфраструктура и околна среда
Административна структура: Общинска администрация - Ловеч, Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.08.2020 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Хасково / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Хасково / Сектор "Краткосрочни плащания" - Хасково
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.08.2020 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - София / Отдел "Пенсии" - София / Сектор "Отпускане на пенсии" - София-област
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.08.2020 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно, информационно и техническо обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Разград, Разград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.08.2020 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Сливен / Отдел "Пенсии" - Сливен / Сектор "Отпускане на пенсии" - Сливен
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.08.2020 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Административно, правно и информационно обслужване
Административна структура: Общинска администрация - Иваново, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.08.2020 г. 16:45
Общо: 91