Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Радиационен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществени поръчки в отбраната" / Отдел "Администриране на обществените поръчки и кодификация"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 г. 12:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти" / Отдел „Физикохимични показатели, остатъци и токсикология“
Административна структура: Център за оценка на риска по хранителната верига
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Международни финансови институции" / Отдел "Регионални финансови институции"
Административна структура: Министерство на финансите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Европейски политики"
Административна структура: Общинска администрация - Пловдив, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - София (столица) / Дирекция "Пенсии" - София (столица) / Отдел "Приемна и архив" - София-град / Сектор "Приемна"
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 г. 16:30
Звено: Секретар в община
Административна структура: Общинска администрация - Етрополе, София
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията и управление на собствеността" / Отдел Евроинтеграция и местни приходи
Административна структура: Общинска администрация - Кресна, Благоевград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията и управление на собствеността" / Отдел Устройство на територията
Административна структура: Общинска администрация - Кресна, Благоевград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията и управление на собствеността" / Отдел Евроинтеграция и местни приходи
Административна структура: Общинска администрация - Кресна, Благоевград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 г. 17:00
Общо: 144