Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Териториално развитие, инвестиционна политика и европейска интеграция"
Административна структура: Общинска администрация - Опан, Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.12.2019 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси"
Административна структура: Районна администрация - Изгрев, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.12.2019 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Пълноправно включване на хората с увреждания"
Административна структура: Агенция за хората с увреждания
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.12.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Консулски отношения" / Отдел "Двустранни консулски отношения и консулска защита"
Административна структура: Министерство на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.12.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Специализирана администрация"
Административна структура: Общинска администрация - Батак, Пазарджик
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.12.2019 г. 17:00
Общо: 5